AKP'li belediye pandemiyi fırsata çevirmiş

AKP’li belediye pandemiyi fırsata çevirmiş

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı içinde pazarlık usulü 21/f ve doğrudan temin 22/d yöntemiyle çok sayıda mal ve hizmet alımı gerçekleştirildiği Sayıştay raporlarında yer aldı.

Raporda, doğrudan temin (22/d) yönteminin bir ihale usulü olmadığını, özel bir alım yöntemi olduğu açıklanarak, “İdare ihtiyaçlarını belli limitler dahilinde bu yöntemle karşılayabilir. Bu limitin aşılacağının tespit edildiği durumlarda ise ihtiyacın ihale yoluyla giderilmesi gerekmektedir.

Belediye tarafından 2020 yılı içinde aynı veya birbirine yakın tarihlerde, aynı nitelikteki mal veya hizmet alımlarının aynı ya da farklı yüklenicilerden doğrudan temin usulüyle tedarik edildiği tespit edilmiştir” denilip, kısımlara bölerek gerçekleştirilen 38 alımı örnek olarak verdi. Sayıştay, belediyenin ihtiyaç planlaması yaparak tek seferde yapabileceği aynı nitelikteki mal ve hizmet alımlarını doğrudan temin yerine ihale yoluyla alması, kaynak tasarrufu ve temel ilkelere uygun hareket bakımından uygun olacağını vurguladı.

27 ACİL VE ACELE ALIM YAPILMIŞ

Sayıştay, pazarlık usulü ihale yönteminin belli koşulların gerçekleşmesi halinde uygulanan bir ihale yöntemi olduğunu ve belediyenin 2020 yılı içinde 21/b bendine göre (acil ve acele) 27 kez pazarlık usulüne başvurduğunu ortaya çıkardı.

21/b maddesinden yapılan 23 alımı da örnek olarak gösteren Sayıştay, “Kanun, iki şartın bir arada mevcut olmasını ve bu şartların birbiri arasında sebep-sonuç ilişkisinin bulunmasını şart koşmuştur. Yani doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı gibi bir tehlikenin ortaya çıkması veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların vuku bulması tek başına yeterli olmayıp ivedilik unsurunun da gerçekleşmesi gerekir. Bu bende dayanılarak yapılacak ihalenin sözleşme süresinin ve/veya işin miktarının, acil ihtiyaç süresini/miktarını karşılamakla sınırlı tutulması, fazlasına tekabül eden sürenin/miktarının ise açık ihale ile karşılanması gerekmektedir.

Dolayısıyla bu bentteki bütün şartlar birlikte gerçekleşmiş olsa bile, yapılacak olan alım miktarının işin aciliyet durumu ile orantılı olması, aciliyet durumunun ortadan kalkacağı muhtemel tarihten sonraki ihtiyaçların açık ihale usulü ile ayrıca karşılanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Sayıştay, AKP’li belediyeyi aynı konularda 2019 yılında da uyardığı ancak belediyenin uyarıları dikkate almadığını vurguladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.