AYM'den sağlık personellerini ilgilendiren önemli karar

AYM’den sağlık personellerini ilgilendiren önemli karar

AYM, sağlık çalışanlarına yönelik ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarının işlenmesi durumunda suçun nitelikli halinin meydana geldiği, buna rağmen söz konusu fiil nedeniyle cezalarda yarı oranında artırım öngörülmesinin mükerrer cezalandırmaya sebebiyet verdiği, sağlık çalışanlarına böyle bir ayrıcalığın tanınmasının kanun önünde eşitlik ilkesiyle çeliştiği, kuralların verilen hapis cezalarının ertelenmesini engellediği, bu engellemenin aynı hukuki durumda olanlar arasında eşitsizliğe neden olacağı yönündeki başvuruyu değerlendirdi.

‘KURALLAR, İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİNİ AMAÇLAMAKTADIR’

Yüksek Mahkeme, itiraz konusu kurallarla, sağlık personeline karşı belirtilen suçların işlenmesinin önlenmesinin amaçlandığı, caydırıcılığın sağlanmak istendiğine belirterek, “Suçların temel şekli ve nitelikli halleri için 5237 sayılı Kanun’da belirli aralıklarda cezanın türü ve miktarı düzenlenmiştir. Suçlar için öngörülen yaptırımın niteliği ve ağırlığı ile kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında öngördüğü düzenlemeyle ulaşmak istediği amaç birlikte gözetildiğinde kuraldaki ceza artırımının orantılı olmadığı söylenemez. Hapis cezasının ertelenmesi ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar gibi hükmün ve cezanın kişiselleştirilmesi kurumlarından biridir. Hapis cezasının ertelenmesi kurumu kişilere her durumda mutlaka sağlanması gereken bir hak niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla hangi şartlar altında hapis cezasının ertelenmesine kararı verilebileceği, Anayasa’ya uygun olmak kaydıyla kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamındadır” değerlendirmesinde bulundu.

‘EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI DEĞİL’

Yüksek Mahkeme kararında, kanun koyucunun kuralla ulaşmak isteği amaç karşılaştırıldığında kuralın orantısız olduğunun değerlendirilemeyeceğini, kanun önünde eşitlik ilkesinin de hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusu olacağını belirtti. Sağlık çalışanları lehine getirilen farklı düzenlemenin bir ayrıcalık tanınması niteliğinde olmaması için nesnel ve makul bir temele dayanması ve ölçülü olması gerektiği belirtilen kararda, “Sağlık hizmetleri niteliği itibarıyla belirli bir düzen içinde sunulması gereken, kişilerin ve toplumun varlığı ve huzuru yönünden vazgeçilemez hizmetlerdendir. Kanun koyucunun sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlarda son yıllarda artış olduğunu değerlendirerek itiraz konusu kuralları öngördüğü anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kuralların sağlık personeline karşı anılan nitelikteki suçların işlenmesini önleme amacıyla düzenlendiği açık olup, bu amaçla öngörülen farklı muamelenin makul ve nesnel bir temele dayanmadığı söylenemez. Kuralın öngördüğü yarı oranındaki ceza artırımının ölçüsüz bir yönünün de bulunmadığı anlaşıldığından kuralların kanun önünde eşitlik ilkesini ihlal etmediği sonucuna varılmıştır” denildi.

Mahkeme bu nedenle itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar verildiğini belirtti. (DHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.