Hakim savcı ihraçlarına ilişkin ilk kez iptal kararı verildi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına HSK tarafından ağır darbe vuruldu. 4 bin dolayında hakim ve savcı örgüt irtibatı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edildi. HSK Genel Kurulu’nca alınan ihraç kararlarına yargı yolu da açıldı. İhraç kararlarını karşı açılan davaların Danıştay 5. Dairesi tarafından karara bağlanması hüküm altına alındı.

Danıştay 5. Dairesi bugüne kadar açılan davalarda ilk kez bir iptal kararına imza attı. Eski Fethiye Hakimi Arif Z., HSK Genel Kurulu’nun 31 Ağustos 2016 tarihli meslekten çıkarma kararının iptali için Danıştay’da dava açtı. Danıştay 5. Dairesi de oybirliği ile HSK Genel Kurulu’nun meslekten ihraç kararının iptaline karar verdi.

Kararın gerekçesinde; Arif Z.’nin FETÖ ile iltisak ve irtibatı olduğuna ilişkin yeterli delil bulunmadığı belirtildi. Arif Z.’nin ByLock kullanıcısı olmadığı, Bank Asya’da hesabı bulunmadığı, örgüte müzahir dernek ve şirketlerde bir kaydına rastlanmadığı ve örgütün tepe yönetimi ile irtibatının tespit edilmediğine dikkat çekildi. Ayrıca Arif Z. Hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

Kararın özetle şu değerlendirmelere yer verildi: “Davalı idarece bakılmakta olan dosyada davacının terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğuna ilişkin yeterli delil sunulmadığı, sunulan delillerin ise davacının iltisakı veya irtibatını ortaya koyacak yeterlilikte ve nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, davacının FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle tesis edilen dava konusu kararlarda hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Dava konusu kararlarda hukuka uyarlık görülmediğinden davacının bu kararlar nedeniyle yoksun kaldığı mali haklarının da yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir.”

Ancak; Danıştay 5. Dairesi’nin kararında dikkat çeken bir ayrıntı da yer aldı. Kararda, HSK’nın söz konusu hakim hakkında yeni bir delili ulaşması durumda tekrar işlem tesis edebileceği de kaydedildi. Bu tespit kararda şu ifadelerle yer aldı: “Davalı idarece, davacının FETÖ ile iltisak ve irtibatını ortaya koyacak nitelikte delillerin tespit edilmesi halinde yeniden işlem tesis edilebileceği de açıktır.”

Danıştay 5. Dairesi’nin bu kararı sonrası Arif Z., mesleğe geri dönecek. Ancak HSK’nın bu karara karşı temyiz yoluna gidebileceği de belirtiliyor. Bu durumda dosyada son kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu verecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir