Kılıçdaroğlu 6 madde sayıp halka çağrıda bulundu: Şahit olun

Kılıçdaroğlu 6 madde sayıp halka çağrıda bulundu: Şahit olun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde gençler ve kadınlarla ilgili ilk 6 ayda yapılacakları açıklamasının ardından bu kez iktidarın ilk 6 ayında yurttaş özgürlüklerine yönelik yapılacakları anlattı.

Kılıçdaroğlu, “Maalesef çok uzun yıllardır özgürlüğün ne olduğu konusunda bu ülkenin kafası karışık. İktidarlar bu ülkede hep birbirlerinin özgürlüklerini kısıtladı. Birbirlerini ezdi. Hep beraber, el ele yaptık bu hataları. Oysa insan özgürlükleri basittir ve kolay anlaşılır konulardır. Biz anlamak istemedik. Hayatımın bu aşamasında zannedersem artık anlıyorum. Türkiye, farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan bir ülke haline gelmelidir. Uçmak istiyorsak, kanatlarımıza ağırlık yapan şeylerle ilgili helalleşmeli ve bu bagajları atmalıyız. Türkiye’de insanlar özgür ve haklar bakımından eşit doğmalı ve ömürlerinin sonlarına kadar da öyle yaşamalı. Türkiye’ye bırakmak istediğim miras tam da budur” diye konuştu.

6 MADDEDE SIRALADI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde özgürlükler alanında atacakları 6 adımı şöyle sıraladı:

*İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Hakları, Eşitlik ve Özgürlük Kurumu adıyla yeniden yapılandırılacak. Bu kurum, toplumsam ayrımcılık, ötekileştirme, kötü muamele başta olmak üzere tüm insan hakkı ihlalleriyle mücadele edecek. Tüm kurum ve kuruluşların uygulamaları, insan hakları çerçevesinde denetlenecek. Kurum, herkes için eşit hak ve fırsatları teşvik edecek. Gerekli hallerde yaptırım uygulayacak. Bu kuruma tahsis edeceğim bina için, gözüme saray hükümetinin propaganda aygıtı olan İletişim Başkanlığı’nın binasını kestirdim. Aramızda kalsın. İktidarımızda devlet, hiçbir siyasi partinin propagandasına alet olamayacağı için o ucube propaganda aygıtına da ihtiyaç kalmayacak.

*Devlet adaletle yönetilecek ve hiçbir yurttaşın özgürlüğüne müdahale edilmeyecek. Bu çerçevede fikir ve ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, yaşam tarzı özgürlüğü ve benzeri tüm özgürlükler herkes için güvence altına alınacak. Örneğin ifade özgürlüğü, kamu otoritesinin müdahalesi olmaksızın bilgi ve fikir alıp verme özgürlüğünü de kapsayacak. İfade hakkı ve özgürlüğü ihlal edilen herkes, ihlali yapanların kimliğine ve sıfatına bakılmaksızın yargı makamlarına başvuru hakkına sahip olacak. İfade özgürlüğünü kullanmış ve bu yüzden yargılanan herkesin yargılanması durdurulacak. İfade ve fikir özgürlüğünden dolayı ceza almış olanların kayıtları tazmin ve telafi edilecek. Örneğin barış akademisyenleri, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı verdiği tüm vatandaşlarımız iş başı yapacak. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları neyi zorunlu kılıyorsa o doğrultuda hareket edilecek. Karar, tahliyeyi gerektiriyorsa tahliye gerçekleşecek. Yeniden yargılamayı gerektiriyorsa vakit geçirmeksizin yeniden yargılama süreci başlatılacak.

*Birey olma özgürlüğü ve güvenlik hakkı sağlanacak. Tüm yaşam tarzları güvence altına alınacak. Geçmişte devletin bireysel hak ve özgürlüklere müdahalesine maruz kalmış vatandaşlarımızın mağduriyetleri, aralarında tazminat ödenmesi seçeneği de olacak şekilde giderilecek. Yani devlet, vatandaşıyla helalleşecek. Açık yaralar kapatılacak. Herkesin hayatını eşit haklarla ve özgürce yaşayabileceği bir Türkiye olacak.

*Sorulamayacak sorular kanunu çıkarılacak. Özgürlükler güçlendirilecek. Örneğin kamu ve özel sektör işe alımlarında her türden ayrımcılığın önüne geçilecek. İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar bu kanunda net bir şekilde tanımlanacak. Soranlar, kanuna aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle cezalandırılacak. Basit bir örnek vereyim; kadınlara evlilik ya da doğum planları sorulmayacak.

*Bilgiye erişim ilkeleri özgürlükler bağlamında netleştirilecek. Vatandaş denetimi mekanizması tesis edilecek. Yani vatandaşın, devleti denetleme özgürlüğü uygulamaya konulacak. Devlet sırrı kavramı evrensel kriterlere uygun olacak. Devlet sırrı kapsamına giren konular dışında bilgiye erişimin önündeki tüm engeller kaldırılacak. Kamusal bilgiye açık erişim ilkesi doğrultusunda bağımsız medya kurumlarının yanı sıra kamuoyuna da resmi kayıtlara erişim hakkı verilecek.

*Adil devlet, yurttaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlamayacak. Yasalar ve diğer tüm düzenlemeler, herhangi bir vatandaşın kimlik, etnik köken, din, engellilik, cinsel yönelim veya yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek. Şimdi troller bunun üstünden yürümeyecek çalışacaklar. Varsın yürüsünler. Aynen öyle yapacağız. Adil bir devlet, evlatlarını ayırmaz sevgili halkım.

“GEÇMİŞİN YARALARINI KAPATMAYI BAŞARACAĞIZ”

“Başaracağız sevgili halkım. Bu zincirleri kıracağız” diye devam eden Kılıçdaroğlu, “Geçmişin yaralarını kapatmayı başaracağız. Vallahi de başaracağız. Billahi de başaracağız. Göreceksiniz, çocuklarınız sizin yaşadıklarınızı yaşamayacak bu ülkede” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımına ise, “Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, “farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan” bir ülke haline gelecek. Bu videomda iktidarımızın ilk 6 ayında atacağımız özgürlük adımlarını açıklıyorum. Biraz uzun ama önemli…Milletimizi şahit olmaya davet ediyorum…“ notunu düştü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.