Sayıştay da o tahsisleri mevzuata aykırı buldu

Sayıştay da o tahsisleri mevzuata aykırı buldu

Yeni İBB yönetiminin, bazı vakıflar ve AKP’li ilçe belediyeleri tarafından usulsüz şekilde kullanılan mülklerini geri almak için başlattığı hukuki mücadele sürerken Sayıştay’ın 2020 yılı denetim raporunda bu konuyla ilgili dikkat çeken bazı tespitler yer aldı.

Sayıştay, İBB’nin bazı taşınmazlarının sözleşme veya protokol hükümlerine uygun kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmediği tespitinde bulundu. Örnek olarak da Pendik ilçesi Şeyhli Mahallesi’ndeki 15 bin metrekarelik taşınmaz gösterildi.

İBB MÜFETTİŞLERİ İNCELEDİ VE TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLATILDI

Bu taşınmaz ile ilgili Sayıştay geçtiğimiz yıl da uyarıda bulunmuş ve İBB müfettişleri de konuyu mercek altına almıştı. İBB’nin müfettiş raporunda AKP döneminde eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere İlim Yayma Vakfı’na tahsis edilen 15 bin metrekarelik arazinin büyük kısmının Pendik Belediyesi tarafından Aydos Spor Merkezi olarak kullanıldığı tespit edilmişti.

Arazinin küçük bir kısmanı okul olarak kullanan vakfın, İBB’nin bilgisi olmadan arazinin büyük kısmını AKP’li Pendik Belediyesi’ne bir protokol ile devrettiği ortaya çıkmıştı.  İBB, tahsis amacına aykırı kullanım nedeniyle belediyenin spor merkezinin tahliyesi için geçtiğimiz kasım ayında işlem başlatmıştı.

SAYIŞTAY DA AYNI TESPİTTE BULUNDU

Sayıştay raporunda da benzer şekilde “Taşınmaz, 2018 tarihinde eğitim ve sosyal hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere 25 yıl süre ile bir vakfa tahsis edilmiştir.

Tahsisi yapılan taşınmazın bin 551 metrekaresinin adına tahsis yapılan vakıf tarafından eğitim faaliyetlerinde kullanılmakta olduğu, ancak geriye kalan toplam 13 bin 514 metrekarelik alanın herhangi bir tahsis işlemine konu olmaksızın Pendik Belediyesi tarafından Aydos Spor Merkezi olarak işletildiği ” tespiti yer aldı. Raporda idare tarafından tahsis edilen taşınmazların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının düzenli olarak kontrol edilmesi ve tahsis amacına aykırı kullanım tespit edilmesi halinde tahsisin iptal edilmesi gerektiği vurgulandı.

TÜGVA’NIN O BİNASI DA RAPORDA

Raporda, İBB’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlarından bazılarının idarenin tesis ettiği bir işleme dayanmaksızın üçüncü kişilerce kullanıldığını, haklarında tahliye ve ecrimisil (haksız  işgal tazminatı) işlemi başlatılmadığı yönünde bir tespit de yer aldı.

Bu şekilde işgal edilmiş alanlar arasında  Üsküdar’da TÜGVA’nın İstanbul İl Temsilciliği olarak kullandığı ve İBB’nin tahliyesi için işlem başlattığı tarihi İbrahim Paşa Köşkü de bulunuyor.  Raporda bu bina ile ilgili “Bir vakıf tarafından açık ve kapalı alan olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir” ibaresi yer aldı. İBB, Sayıştay denetçilerine bu taşınmazlar için raporların hazırlandığını gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Sayıştay raporunda “İşgalli kullanılan idare taşınmazlarının tespiti ve bu tespit sonrasında geçmiş kullanımlara yönelik ecrimisil talep edilmesi, akabinde söz konusu taşınmazların tahliyesinin sağlanması gerekmektedir” denildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.