Taşocağında ilk raunt Muğlalı çevrecilerin

Taşocağında ilk raunt Muğlalı çevrecilerin

Muğla’nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi Tembeller Dağı mevkiinde Özmet Makine San. Tic. Ltd. Şirketi tarafından yapılması planlanan II-A grubu (kalker) maden ocağı için Muğla Valiliği  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “ÇED gerekli değildir” kararına karşı çevrecilerin açtığı davanın bilirkişi heyeti “ÇED gereklidir” dedi. Şimdi Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin vereceği karar bekleniyor.

Özmet Makine San. Tic. Ltd. Şirketi tarafından yapılması planlanan II-A grubu (kalker) maden ocağı 20,63 ha alanda yılda 700 bin ton kalker üretimi kırma/eleme, hazır beton, beton parke-büz üretim tesisleri için Muğla Valiliği  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “ÇED gerekli değildir” kararı vermişti. Bu karara karşı Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde MUÇEP Gökova Meclisi’nin girişimi ile dava açılmıştı. Açılan davada Mahkeme bilirkişi incelemesine karar vermişti.

BİLİRKİŞİ “ÇED GEREKLİ” DEDİ

Sahadan yapılan inceleme sonucunda birer Jeoloji, Orman, Maden, Çevre, Ziraat Mühendisleri, Şehir ve Bölge Plancısı ve Harita ve Kadastro Mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor 29 Kasım’da mahkemeye sunulmuştu.

Projenin etki alanındaki tarım alanları, zeytinlik sahalar, su kaynakları, duyarlı yörelere uzaklığı, ÇED Gerekli Değildir kararı verilen faaliyetin alanının ve alanın yakın çevresinin niteliği, su kaynakları, biyolojik çevre, flora ve fauna, canlı türleri üzerindeki etkisinin neler olduğu, projenin çevreye olabilecek tüm etkileri göz önünde bulundurularak çevre kirlenmesine yol açabilecek atık ve atıkların zararsız hale getirilmesi ve biyolojik çeşitliliğin incelenmesi istenmişti.

Yine bölgedeki canlı türleri ile flora ve fauna yönünden alınacak önlemlerin neler olduğu ve proje kapsamında bu önlemlere yer verilip verilmediği, PTD’nin ve alınacak önlemlerin teknik ve bilimsel açından yeterli olup olmadığı, söz konusu proje etki alanın niteliği ve özellikleri göz önünde bulundurulduğunda proje konusu faaliyetin önemli çevresel etkilerinin olup olmadığının araştırılması da istenmişti.

Ayrıca, kamu yararı ve çevre dengesi gözetilerek alınacak önlemlerle çevresel açıdan oluşabilecek zararların giderilebilmesinin mümkün olup olmadığı ve proje için ÇED raporunun hazırlanmasının gerekli olup olmadığı istemine karşı bilirkişi heyeti bütün bu incelemeler sonunda ÇED raporunun gerekliliğine karar verdi.

MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

Davayı vekaleten yürüten MUÇEP Gökova avukatlarından Ümit Kurt, bilirkişi raporunun bölgedeki taşocaklarının faaliyetlerinin neden olduğu ekolojik tahribatlara karşı verilen mücadele açısından çok önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Şimdi Muğla 1. İdare Mahkemesinin vereceği karar bekleniyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.